Hostnet OpenStack Cloud virtuālā tīkla veidošana

From Hostnet Wiki
Revision as of 10:37, 24 March 2017 by Gatis (talk | contribs) (Marked this version for translation)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎latviešu


Viens no pirmajiem soļiem, lai veiksmīgi sāktu darbu ar Hostnet OpenStack Cloud ir virtuālā tīkla izveidošana.

  • Izvēlaties izvēlni "Create Network".

Hpc create network 1.png

  • Ievadiet jaunā tīkla nosaukumu, pēc kā dodaties uz sadaļu "Subnet".

Hpc create network 2.png

  • "Subnet" sadaļā ievadat apakštīkla nosaukumu un norādiet privātā tīkla adresi. Adresi iesakām kādu saistībā ar RFC 1918

Hpc create network 3.png

  • Pēc tīkla izveides nepieciešams izveidot virtuālo rūteri, kas strādās kā starpnieks starp privāto tīklu un publisko tīklu.

Hpc create network 4.png

  • Ievadām virtuālā rūtera nosaukumu un izvēlamies ārējā tīkla nosaukumu. Vairums gadījumu tas būs viens un tas pats - "Hostnet Public Network".

Hpc create network 5.png

  • Pēc rūtera izveides nepieciešams pievienot iepriekš izveidoto privāto tīklu rūterī.

Hpc create network 6.png

  • Jaunizveidotā rūtera sadaļā "Interfaces", pievienojam jaunu interfeisu.

Hpc create network 7.png

  • Interfeisa izvēlnes logā izvēlamies iepriekš izveidoto apakštīklu un spiežam "Submit".

Hpc create network 8.png