Publiskās IP pievienošana

From Hostnet Wiki
Jump to: navigation, search
Other languages:
latviešu


Publiskās IP pievienošana

 • Izvēlaties izveidoto tīklu sadaļā “Network”.

Pub ip1.png

 • Izvēlētā tīkla izvēlnē izvēlamies “View IP Addresses”.

Pub ip2.png

 • Nepieciešams pievienot papildus publisko IP adresi, to var izdarīt nospiežot “Acquire New IP”.

Pub ip3.png

 • Apstiprinat IP adreses pievienošanu.

Pub ip4.png

 • Jaunā IP adrese parādīsies panelī.

Pub ip5.png

 • Pēc IP adreses pievienošanas jaunā IP adrese jāpiesaista virtuālajai mašīnai. Izvēloties jauno IP adresi izvēlaties “Enable Static NAT”.

Pub ip6.png

 • Izvēlaties virtuālo serveri, pie kuras piesaistīt jauno publisko IP adresi.

Pub ip7.png

 • Pēc servera izvēles, veiciet arī servera interfeisa izvēli, norādot iekšējā tīkla servera IP adresi.

Pub ip8.png

 • Pēc pāris sekundēm publiskā IP adrese tiks pievienota pie virtuālās mašīnas.

Pub ip9.png

 • Pēc noklusējuma, viss ienākošais trafiks uz publisko IP adresi tiek bloķēts, lai atļautu konekciju pie Jūsu virtuālā servera, nepieciešams atļaut šīs konekcijas ugunssienā. Ugunssienu iespējams konfigurēt izvēloties IP adresi, sadaļā “Configuration”.

Pub ip10.png

 • Ugunssienā jānorāda IP adreses, no kurām slēgsies klāt kā arī portus, pie kuriem slēgsies klāt.

Pub ip11.png

 • Piemēram, atļaujam visām IP adresēm (0.0.0.0/0) slēgties pie porta 80, kas ir http web trafikam.

Pub ip12.png

 • To pašu iespējams veikt portam 22 (SSH), pēc kā būs iespējams pieslēgties pie virtuālā servera izmantojot SSH klientu.

Pub ip13.png