Hostnet OpenStack Cloud diska sējuma veidošana

From Hostnet Wiki
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎latviešu


Hostnet OpenStack Cloud piedāvā veidot atsevišķus diska sējumus, kurus var izmantot datu glabāšanai, gan arī pašu instanču startēšanai. Kombinējot šo servisu ar instancēm, var iegūt ļoti elastīgu un unikālu risinājumu. Diska sējums serverī uzrādas kā atsevišķa diska ierīce.

 • Jauna diska sējuma veidošanu varat sākt nospiežot "Create Volume".

Hosc create volume 1.png

 • Jaunajā logā ievadiet jaunā diska sējuma nosaukumu, tipu un izmēru. Uz doto mirkli Hostnet OpenStack Cloud piedāvā divu veidu disku sējumus:
  1. HA-SAS-disk-NETAPP
  2. HA-SATA-disk-NETAPP
 • Izvēlnē "Volume Source" varat izvēlēties diska sējuma avotu:
  • "No source, empty volume" izveidos tukšu diska sējumu, kuru var pielikt esošai instancei kā papildus diska ierīci. Šo diska sējumu nav iespējams izmantot jaunas instances izveidošanai.
  • "Image" izveidos disku sējumu ar OS šablonu, kas ļaus šo diska sējumu izmantot instances startēšanai.
  • "Volume" izveidos diska sējumu no jau eksistējoša diska sējuma.

Hosc create volume 2.png