Hostnet OpenStack Cloud instances izveidošana

From Hostnet Wiki
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎latviešu

Instances izveidošana Hostnet OpenStack Cloud servisā izdarāma ar pāris klikšķiem, bet svarīgi pirms pašas instances izveidošanas apzināt prasības pret pašu instanci, proti, uz kādiem diskiem vēlaties lai instance darbojas (HDD SAS, HDD SATA vai SSD), vai nepieciešams jauns iekšējs tīkls, kādas prasības pret CPU un RAM. Zemāk mēs atspoguļosim visus iespējamos variantus.

 • Instances palaišana notiek sadaļā "Instances", palaižot instances veidošānas izvēlni "Launch instance".

Hpc launch instance 1.png

 • Ievadiet instances nosaukumu.

Hpc launch instance 2.png

 • Izvēlieties sistēmas diska avotu. Šis ir svarīgs punkts, jo iespējamas dažādas konfigurācijas. Apskatīsim dažas no tām:
  • Izvēloties instances palaišanas avotu "Image", nepieciešams norādīt arī diska OS šablonu, kas atrodams zemāk. Aprakstīsim "Create New Volume" opcijas variācijas:
   • Ja pie izvēlnes "Create New Volume" ir "No", instance startēsies uz fiziskā servera vietējiem (local) diskiem, kuri ir SSD. Šo izvēlni iesakām izmantot, kad nepieciešama instancei liela disku veiktspēja.
   • Ja pie izvēlnes "Create New Volume" ir "Yes", instance startēsies no disku masīva ar HDD SATA savienojumu. Papildus jānorāda vēlamā sistēmas diska izmērs (!!! dažiem serveru šābloniem kā minimālais diska izmērs ir 2 un vairāk GB).
  • Izvēloties instances palaišanas avotu "Instance Snapshot", instance startēsies uz vietējiem servera SSD diskiem.
  • Izvēloties instances palaišanas avotu "Volume", iespējams palaist instanci no diska sējuma, kas tika izveidots iepriekš un kurš ir atzīmēts kā palaižams (Bootable). Mēs iesakām vienmēr izvēleties opciju "Delete Volume on Instance Delete" uz "No". Sīkāk par to kā izveidot SAS vai SATA diska sējumu, varat atrast TE.
  • Izvēloties instances palaišanas avotu "Volume Snapshot", instance tik veidota no diska sējuma momentuzņēmuma.

Hpc launch instance 3.png

 • Izvēlieties instances resursus. Patreiz mums ir pieejami kopēji resursu piedāvājumi gan SSD uz vietējiem diskiem, gan diska sējumiem, kuri ir ar atšķirīgu diska izmēru kā norādīts pie resursu izvēlnes. Ja instances palaišanas avots tika norādīts "Image", tad instances diska izmērs būs kā norādīts pie resursu izvēlnes, ja avots tika norādīts "Volume", diska izmērs būs nemainīgs, tas ir, tāds pats kā tas ir definēts pie diska sējuma.

Hpc launch instance 4.png

 • Izvēlieties tīklu savai instancei. Tīklam jābūt jau izveidotam. Par to kā izveidot tīklu un virtuālo rūteri, varat atrast informāciju TE.

Hpc launch instance 5.png

 • Izvēlaties SSH atslēgu. Tai ir jābūt iepriekš izveidotai vai arī ieimportētai. Sīkāk informāciju par to atrodama TE.

Hpc launch instance 6.png

 • Instance gatava palaišanai. Instances palaišanas process sāksies nospiežot "Launch Instance".
 • Instancei nepieciešams pievienot publisko IP adresi, to var veikt dažādos veidos, viens no variantiem aprakstīts TE.
 • Pēc publiskās IP adreses piešķiršanas, pieslēgšanās instancei notiek ar SSH atslēgu. Linux un MacOS sistēmās tas paveicams ar komandu:
$ ssh -i cels_lidz_atslegai root@servera_ip_adrese

Piemēram:

$ ssh -i demo-ssh-key-1.pem root@89.111.XX.YYY

Daži OS šabloni neļauj slēgties klāt izmantojot root lietotāju, ja tā notiks, uzrādīsies paziņojums, līdzīgs kā mūsu piemērā ar CentOS sistēmu:

Please login as the user "centos" rather than the user "root".

Lai pieslēgtos, izmantojiet lietotāju, kuru uzrāda paziņojumā:

$ ssh -i demo-ssh-key-1.pem centos@89.111.XX.YYY

Lai pieslēgtos no Windows sistēmām izmantojot putty, Jums nāksies pārģenerēt RSA atslēgu uz putty saprotamu, kā to veikt var apskatīt te: http://www.electrictoolbox.com/PuTTY-rsa-dsa-keys/